Podcast: Rekk opp hånda!Rekk opp hånda!
I løpet av en helt vanlig dag må en lærer tenke gjennom mange små og store problemstillinger. De må stilling til hvordan de kan gjøre matematikkundervisningen spennende og relevant, men også på hvordan de kan undervise i norsk når bare en tredjedel av klassen har norsk som morsmål, og ikke minst hvordan de skal få til at alle barna har noen å leke med i friminuttene.

”Rekk opp hånda” er en podcast hvor du kan være flue på veggen i det mystiske lærerværelse og få et unikt innblikk i hva og hvordan ulike lærere og andre fagfolk diskuterer skolehverdagens små og store utfordringer. Dette er en podcast for engasjerte lærere, foreldre og andre som er opptatt av skole og barns utvikling.

”Rekk opp hånda” har som mål å gi sine lyttere et innblikk i skolehverdagen. Vi ønsker også å gi et innblikk i det som rører seg blant ulike aktører som skriver bøker, kronikker eller på andre måter deltar i den pågående debatten om skolen. Først og fremst lager vi denne podcasten fordi vi mener skolen er verdens viktigste institusjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar